Algemene Ledenvergadering 13 december 2021

Met alle Corona besmettingen en de opgelegde maatregelen door het kabinet is het onzeker of de Algemene Ledenvergadering door kan gaan. Het bestuur is in overleg om te bezien of en hoe de ALV toch kan plaatsvinden. (Fysiek of per Teams.) De uitnodiging aan onze leden zal komende week per email worden verzonden. De meest relevante stukken voor deze vergadering zullen op de site worden geplaatst.