Extra ledenvergadering

Agenda EXTRA ledenvergadering, maandag 16 juli  2018,
aanvang 20.00 uur, Clubgebouw IJsclub Dronten, Eskimolaan 1.

Agenda:

  1. Opening;
  2. Mededelingen en toelichting Aanpassingen IJsbaan;
  3. Toelichting op het financiële aspect van de aanpassingen;
  4. Vraag om goedkeuring en eventuele stemming;
  5. Rondvraag en sluiting.