Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de IJsclub Dronten, op

                    maandag 13 december 2021, aanvang 20.00 uur.

Deze vindt in verband met de huidige corona maatregelen, online plaats via Teams. De uitnodiging wordt u per E-mail toegezonden.
De agenda vindt u hier en de notulen van de vorige ALV vind u hier.

De contributie voor het seizoen 2021-2022 is ongewijzigd en is onlangs van uw bank- / girorekening afgeschreven. (Informatie over de contributie treft u hier aan.)

De komende jaren zullen de uitnodigingen voor de te houden jaarvergadering -tweede
maandagavond in december!- via de bij ons bekende E-mail adressen, social media (website, facebook) worden verspreid. (Conform besluit jaarvergadering 2019).

BELANGRIJK: in verband met de voorbereidingen, vragen wij u om ons vóór 01 december te laten weten dat u aan de vergadering deelneemt: E-mail: secretaris@ijsclubdronten.nl.

Wij wensen u een strenge winter met veel ijspret toe!

Met sportieve groet,
Bestuur IJsclub Dronten.