3 dagen schaatsplezier voor leden IJsclub Dronten

Het afgelopen weekeinde was heel het land in de ban van de prachtige weersomstandigheden. Ook op de ijsbaan van de IJsclub Dronten werd volop genoten van het ijs.

Hoewel door Corona omstandigheden de toegang anders verliep als anders, konden leden van de schaatsvereniging zich online aanmelden. Per dag werden drie tijdsblokken á 2 uur beschikbaar gesteld. Omdat vrijdag het ijs op de grote ijsbaan nog niet voldoende veilig was, werd per tijdsblok 80 personen toegelaten. Gelukkig zette de vorst nog even door en kon ook vanaf zaterdag de hele ijsbaan open. Het aantal toe te laten personen konden wij daardoor ophogen naar 200 per tijdsblok.

Er werd gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheden, voor veel gezinnen met kinderen kwamen af op de van sneeuw schoongeveegde banen. Op de kleine ijsbaan waren twee banen geveegd en op de grote ijsbaan waren ook twee grote schaatsrondes geveegd.

Helaas was de ijspret van korte duur, helaas moesten wij de toegangspoort door de invallende dooi na zondag gesloten houden.

Wij kijken terug op een prachtig schaatsweekeinde en mochten veel positieve reacties van onze leden ontvangen. En daar doen wij het uiteindelijk voor. Wat ons betreft volgend jaar weer meer ijsplezier.

Het bestuur van de IJsclub Dronten

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

IJsbaan gaat vandaag open!

Yes, het lange vegen van gisteren heeft zijn vruchten afgeworpen en het ijs is nu dik genoeg om open te gaan met de kleine ijsbaan. De grote ijsbaan blijft vandaag nog gesloten. De kleine ijsbaan wordt momenteel geveegd zodat we straks om 12.00 uur de eerste bezoekers kunnen ontvangen. Om 10.30 uur komt de link om voor vandaag te reserveren hier online. Alleen leden van de IJsclub Dronten kunnen reserveren en hebben alleen op vertoon van een geldig ticket en lidmaatschapskaart toegang.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Begonnen met vegen van de kleine ijsbaan

Vandaag zijn onze veegmachines in gereedheid gebracht en hebben we alvast een deel van de sneeuw van onze kleine ijsbaan kunnen vegen. Hierdoor zal de ijslaag op de plek waar geveegd is beter aangroeien naar de gewenste dikte. Donderdagochtend zullen we weer verder gaan met het vegen van de kleine ijsbaan die we naar verwachting als eerste kunnen openstellen voor onze leden die een tijdsblok hebben gereserveerd. Reserveringen kunnen pas worden gedaan nadat het bestuur  heeft besloten dat het veilig genoeg is om voor een langere periode open te gaan.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

IJsbaan Dronten mogelijk tijdens de lockdown toch open.

Beste leden van de IJsclub Dronten,

Helaas heeft het website bericht van 04-02-2021 tot enige commotie gezorgd. Dit werd mede veroorzaakt doordat het bericht niet alle argumenten, waarop het bestuursbesluit is gebaseerd, waren vermeld. Onze excuses hiervoor.

Het besluit was gebaseerd op:

 • de Corona situatie;
 • de weersvooruitzichten, die waren op 04-02-2021 zo dat wij de indruk hadden dat de ijsbaan voor maximaal 1 dag open zou kunnen gaan;
 • onze zorg om de vrijwilligers Corona vrij te houden.

Gelet op de reacties die wij hebben ontvangen en gelet op de huidige weersvooruitzichten, hebben wij besloten de voorbereidingen om de ijsbaan beperkt open te kunnen stellen, te starten.

Nogmaals, als de ijsbaan open kan, dan zal het beperkt zijn tot uitsluitend voor onze leden. Zij moeten via de website van de IJsclub Dronten vooraf reserveren.

Namens het bestuur,
Voorzitter Piet Bleeker

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

IJsbaan Dronten blijft tijdens de lockdown gesloten.

Het bestuur van de ijsclub Dronten heeft besloten dat de natuur ijsbaan aan de Eskimolaan, tijdens de lockdown gesloten blijft.

 Er is uitvoerig overleg geweest met de gemeente Dronten en de KNSB om de mogelijkheid te onderzoeken of en op welke manier er recreatief geschaatst zou kunnen worden mocht de ijsvloer sterk genoeg zijn. De gemeente heeft alle medewerking toegezegd maar stelt, terecht, ook meerdere eisen.

Na uitvoerig overleg in het bestuur en alles overwegend hebben wij moeten constateren dat wij niet aan alle eisen kunnen voldoen.

Met pijn in het ‘schaatshart’ hebben we dit besluit genomen. Volgende winter hopen we op voldoende kou om weer mooie schaatsdagen te kunnen organiseren.

Namens het bestuur,
Voorzitter Piet Bleeker

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Algemene Ledenvergadering dit jaar in de Open Hof

Dit jaar zal de algemene ledenvergadering van de IJsclub Dronten op maandag 14 december om 20.00 uur plaatsvinden in kerkcentrum de Open Hof.
Om de anderhalve meter afstand te kunnen garanderen hebben we gekozen voor deze ruime locatie waar we met maximaal 30 personen aanwezig kunnen zijn.
Vooraf aanmelden is daarom ook verplicht via email: secretaris@ijsclubdronten.nl

Hou de website in de gaten voor eventuele wijzigingen in de agenda en (aanvullende ) maatregelen i.v.m. het coronavirus!!

Agenda: 

 Opening + vaststellen agenda;

 1. Ingekomen stukken en mededelingen;
 2. Notulen algemene ledenvergadering 9 december 2019;
 3. Jaarverslag secretaris 2019 – 2020;
 4. Financieel verslag penningmeester 2019-2020;
 5. Verslag kascommissie:  Albert Luten en Henk van Gijssel;
 6. Benoeming nieuw lid kascommissie: Jan van der Stelt (1e reserve: ?)
 7. Begroting seizoen 2020-2021;
 8. Bestuursverkiezing, volgens rooster van aftreden:
  Bestuurslid Albert Eefting, aftredend en niet herkiesbaar;
  Bestuurslid Mischa Massink, aftredend en herkiesbaar;
  Bestuurslid Jan Janmaat, aftredend en herkiesbaar;
  Bestuurslid en voorzitter Albert Bleijenberg, aftredend en niet herkiesbaar.
  Vacature Voorzitter IJsclub Dronten: Conform artikel 8 van de Statuten wordt de Voorzitter van de IJsclub Dronten in functie gekozen. Het bestuur draagt Piet Bleeker voor als Voorzitter van de IJsclub Dronten die heeft aangegeven dat hij bereid is de openstaande vacature van Voorzitter in te vullen. (De keuze is aan de aanwezige leden van de Algemene Ledenvergadering. Eventuele tegenkandidaten dienen, conform de statuten, voor aanvang van de vergadering schriftelijk te worden voorgedragen, ondertekend door 10 of meer leden.)
 9. Vaststelling contributie en entree;
  (Voorstel van het bestuur is om de contributie niet te wijzigen.)
 10. IJsgarantie leden IJsclub Dronten;
 11. Ledenadministratie en toegangspassen (Voortgang)
 12. Rondvraag en sluiting.
Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

IJsclub Dronten stapt over op nieuw toegangssysteem voor leden

De IJsclub Dronten stapt met ingang van dit jaar over op een nieuw toegangssysteem voor leden. Voorheen ontvingen de leden van de IJsclub Dronten ieder jaar een nieuwe papieren ledenkaart voor dat seizoen die ze bij de ingang konden tonen. Het jaarlijks versturen van de kaarten bracht ieder jaar steeds hogere portokosten met zich mee en was er de wens vanuit het bestuur om het ledenadministratie systeem te moderniseren.

Dit alles heeft er voor gezorgd dat we over zijn gestapt naar een vaste persoonsgebonden kunststof ledenpas met barcode die bij de ingang zal worden gescand. Deze ledenpas zal geldig blijven zolang men lid blijft van de IJsclub Dronten. Bij het opzeggen van het lidmaatschap zal de ledenpas worden gedeactiveerd en kan men daarmee geen gratis toegang meer verkrijgen tot de natuurijsbaan van Dronten.

De aanschaf van dit nieuwe toegangssysteem en de nieuwe ledenpassen bracht natuurlijk een flinke kostenpost voor de IJsclub met zich mee, maar het bestuur is zeer blij dat Wouda Installatietechniek die ons vaker heeft gesponsord een flink deel van deze kosten op zich heeft genomen. Als dank daarvoor staat Wouda Installatietechniek als sponsor op de achterkant van de ledenpas vermeld en heeft onze voorzitter Albert Bleijenberg en secretaris Piet Bleeker de eerste ledenpas samen met een bloemetje aan Remko Bosma van Wouda Installatietechniek overhandigt. Alle leden hebben inmiddels de nieuwe lidmaatschapskaarten samen met de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering die dit jaar in de Open Hof zal worden gehouden per post ontvangen.

Als IJsclub Dronten is het bestuur natuurlijk alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de natuurijsbaan voor de komende winter. Vanwege de Corona maatregelen wordt er organisatorisch wel het een en ander gevraagd van het bestuur en wij hopen alles zo te kunnen organiseren dat mochten we ijs en weder dienende open kunnen, wij in elk geval onze leden toegang kunnen bieden op onze ijsbaan.

Op dit momenten weten wij nog niet hoeveel mensen er straks op onze natuurijsbaan terecht kunnen, dat zal onder andere afhankelijk zijn van het aantal vierkante meters beschikbaar ijs en de dan geldende Corona maatregelen. Bij beperkte aantallen toegestane bezoekers zullen eerst enkel de leden van de IJsclub Dronten toegang krijgen tot de ijsbaan. Omdat met het nieuwe toegangssysteem voor leden kan worden bijgehouden wie er allemaal wanneer op de ijsbaan is geweest, kan er ook worden voldaan aan een eventuele registratieplicht voor het bron en contact onderzoek van de GGD. Inwoners van Dronten en omstreken die geen lid zijn van de IJsclub Dronten zullen er rekening mee moeten houden dat zij dit jaar niet op de natuurijsbaan terecht kunnen. Diegene die nog lid willen worden kunnen zich nog tot 1 december aanmelden bij de IJsclub Dronten om nog voor het lage tarief lid te worden, na 1 december geldt weer het hoge wintertarief.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Cheque ontvangen van de Rabo ClubSupport

Als bestuur van de IJsclub Dronten zijn wij enorm blij met de cheque met het prachtige bedrag van € 1392,32 die wij afgelopen week hebben ontvangen van de Rabobank Flevoland omdat wij mee hebben gedaan met de Rabo Clubsupport actie. De CV ketel van ons clubgebouw was hard aan vervanging toe en met dit prachtige bedrag hebben we dit nu ook kunnen realiseren. Hierdoor kunnen wij niet alleen alle schaatsers straks weer een warme kantine bieden, maar ook de bezoekers van het Toon Hermans Huis die gebruik maakt van ons clubgebouw.
Allemaal heel erg bedankt voor jullie stem!

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

IJsclub Dronten doet mee aan Rabo Clubsupport

De IJsclub Dronten doet ook dit jaar weer mee aan de Rabo Clubsupport om zo een beetje extra ondersteuning te krijgen. Dit jaar willen we het geld gaan gebruiken voor een nieuwe combi ketel. Het clubhuis van de IJsclub Dronten wordt ook gebruikt door het plaatselijke Toon Hermans Huis. Verwarming is ook voor deze doelgroep, in de herfst en in de winter van belang. De huidige combi ketel, draait op propaangas, en is hard aan vervanging toe. Warmwatervoorziening is niet meer beschikbaar en reparatie blijkt niet meer mogelijk.

Bent u lid van de Rabobank geef ons dan ook 1 of 2 van uw stemmen en help daarmee niet alleen de IJsclub Dronten maar ook meteen het Toon Hermans Huis.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Leden IJsclub Dronten en IJsclub Swifterbant gratis schaatsen bij Leisure World

Omdat in deze te zachte winter een natuurijsperiode achterwege is gebleven willen de besturen van de IJsclub Dronten en IJsclub Swifterbant haar leden in het kader van de ijsgarantie een middag gratis schaatsen aanbieden op de prachtige overdekte kunstijsbaan Leisure World in Dronten. De leden van de 2 ijsclubs uit Flevoland kunnen zaterdagmiddag 7 maart a.s. tussen 13.00 uur en 14.30 uur op vertoon van de lidmaatschapskaart gratis naar binnen. Daar kan men de hele middag heerlijk schaatsen op de 400 meter baan en op de binnenbaan van de Dronter kunstijsbaan. Hierbij gelden wel de huisregels van Leisure World wat onder andere inhoudt dat kunst- en ijshockeyschaatsen alleen op de binnenbaan zijn toegestaan. Indien men een gezinskaart heeft, is deze ook voor beide ouders geldig en dienen zich dan gelijktijdig te melden bij de entree van Leisure World.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen