Voorbereiding Algemene Ledenvergadering

Afgelopen maand is het bestuur weer bij elkaar gekomen om de komende algemene ledenvergadering voor te bereiden. Wij hopen dat we veel leden die meer over de IJsclub Dronten willen weten of het komend seizoen willen meehelpen, maandag 10 december 2018 om 20.00 uur mogen verwelkomen in ons clubgebouw aan de Eskimolaan 1 in Dronten. De agenda voor deze vergadering is hier te vinden.

Pomp weer aangezet voor nieuw seizoen

Maandag 19 november is de pomp gesmeerd en aangezet om het water weer op de ijsbaan te zetten. De schapen hebben de afgelopen weken nog het gras kort gegraasd en de laatste stukjes met wat hoog gras zijn nog even snel gemaaid. De pomp zal weer de hele week moeten draaien om de ijsbaan vol met water te krijgen, welke nu ook over 2 banen verdeeld is. 

Cheque ontvangen van de Rabobank Clubkas Campagne

Deze maand hebben we een cheque mogen ontvangen van de Rabobank Clubkas Campagne. Onze bestuursleden Piet en Harma hebben de cheque in het Agora Theater in Lelystad op de finale avond in ontvangst mogen nemen. Dankzij weer een flink aantal stemmen stond daar  voor dit jaar een mooi bedrag op van € 682,08 We zijn hier als bestuur natuurlijk weer erg blij mee en bedanken iedereen die ons een stem heeft gegeven.

IJsclub Dronten past de natuurijsbaan aan

Afgelopen week heeft de firma Knipscheer twee dijken op de natuurijsbaan in Dronten aangelegd. Één dijk splits de natuurijsbaan in twee delen, namelijk een kleine ijsbaan en een grote ijsbaan. Met de kleine ijsbaan hoopt het bestuur van de IJsclub Dronten straks bij vorst eerder open te kunnen gaan omdat op dit gedeelte minder water zal staan, dan op het grote gedeelte en ook is het water rustiger door het kleinere oppervlakte. Tevens zal indien de beide ijsbanen open kunnen, de kleine ijsbaan beschikbaar zijn voor kinderen waar zij dan rustig kunnen leren schaatsen terwijl de grote jeugd en volwassen ongestoord hun rondjes kunnen rijden op de grote ijsbaan. Bij de nieuwe indeling heet het bestuur rekening gehouden dat er op de grote ijsbaan nog steeds een 400 meter lange baan kan worden uitgezet en eventueel ook op een 160 meter korte baan gesprint kan worden.
De tweede dijk is in de lengte in het midden van de grote ijsbaan gelegd en moet straks ook zorgen dat het water (golfslag) wat minder wordt zodat het ijs daar ook wat sneller aangroeit en tevens grote windwakken tegen gaat. Daarnaast dient de dijk bij sneeuwval als plek waar het sneeuw op het ijs heen kan worden geschoven zodat het ijs grotendeels ijsvrij blijft. Onder grote hopen sneeuw smelt het ijs namelijk en de ijsbaan was te groot om alle sneeuw naar de zijkant te schuiven.
Met deze maatregelen meent het bestuur van de IJsclub Dronten weer een paar belangrijke stappen te hebben gezet om de kans op ijspret op haar natuurijsbaan te vergroten als koning Winter ons land strak weer aandoet.

Extra ledenvergadering

Het bestuur van de IJsclub Dronten maakt bekend, dat in verband met een voorstel tot aanpassingen aan de ijsbaan een extra ledenvergadering zal worden gehouden op maandag 16 juli 2018 in het ijsclubgebouw aan de Eskimolaan 1 te Dronten. Aanvang: 20.00 uur. Wij nodigen alle leden uit om bij deze belangrijke vergadering aanwezig te zijn. Verdere informatie kunt u hier vinden.