Algemene Ledenvergadering dit jaar in de Open Hof

Dit jaar zal de algemene ledenvergadering van de IJsclub Dronten op maandag 14 december om 20.00 uur plaatsvinden in kerkcentrum de Open Hof.
Om de anderhalve meter afstand te kunnen garanderen hebben we gekozen voor deze ruime locatie waar we met maximaal 30 personen aanwezig kunnen zijn.
Vooraf aanmelden is daarom ook verplicht via email: secretaris@ijsclubdronten.nl

Hou de website in de gaten voor eventuele wijzigingen in de agenda en (aanvullende ) maatregelen i.v.m. het coronavirus!!

Agenda: 

 Opening + vaststellen agenda;

 1. Ingekomen stukken en mededelingen;
 2. Notulen algemene ledenvergadering 9 december 2019;
 3. Jaarverslag secretaris 2019 – 2020;
 4. Financieel verslag penningmeester 2019-2020;
 5. Verslag kascommissie:  Albert Luten en Henk van Gijssel;
 6. Benoeming nieuw lid kascommissie: Jan van der Stelt (1e reserve: ?)
 7. Begroting seizoen 2020-2021;
 8. Bestuursverkiezing, volgens rooster van aftreden:
  Bestuurslid Albert Eefting, aftredend en niet herkiesbaar;
  Bestuurslid Mischa Massink, aftredend en herkiesbaar;
  Bestuurslid Jan Janmaat, aftredend en herkiesbaar;
  Bestuurslid en voorzitter Albert Bleijenberg, aftredend en niet herkiesbaar.
  Vacature Voorzitter IJsclub Dronten: Conform artikel 8 van de Statuten wordt de Voorzitter van de IJsclub Dronten in functie gekozen. Het bestuur draagt Piet Bleeker voor als Voorzitter van de IJsclub Dronten die heeft aangegeven dat hij bereid is de openstaande vacature van Voorzitter in te vullen. (De keuze is aan de aanwezige leden van de Algemene Ledenvergadering. Eventuele tegenkandidaten dienen, conform de statuten, voor aanvang van de vergadering schriftelijk te worden voorgedragen, ondertekend door 10 of meer leden.)
 9. Vaststelling contributie en entree;
  (Voorstel van het bestuur is om de contributie niet te wijzigen.)
 10. IJsgarantie leden IJsclub Dronten;
 11. Ledenadministratie en toegangspassen (Voortgang)
 12. Rondvraag en sluiting.
Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

IJsclub Dronten stapt over op nieuw toegangssysteem voor leden

De IJsclub Dronten stapt met ingang van dit jaar over op een nieuw toegangssysteem voor leden. Voorheen ontvingen de leden van de IJsclub Dronten ieder jaar een nieuwe papieren ledenkaart voor dat seizoen die ze bij de ingang konden tonen. Het jaarlijks versturen van de kaarten bracht ieder jaar steeds hogere portokosten met zich mee en was er de wens vanuit het bestuur om het ledenadministratie systeem te moderniseren.

Dit alles heeft er voor gezorgd dat we over zijn gestapt naar een vaste persoonsgebonden kunststof ledenpas met barcode die bij de ingang zal worden gescand. Deze ledenpas zal geldig blijven zolang men lid blijft van de IJsclub Dronten. Bij het opzeggen van het lidmaatschap zal de ledenpas worden gedeactiveerd en kan men daarmee geen gratis toegang meer verkrijgen tot de natuurijsbaan van Dronten.

De aanschaf van dit nieuwe toegangssysteem en de nieuwe ledenpassen bracht natuurlijk een flinke kostenpost voor de IJsclub met zich mee, maar het bestuur is zeer blij dat Wouda Installatietechniek die ons vaker heeft gesponsord een flink deel van deze kosten op zich heeft genomen. Als dank daarvoor staat Wouda Installatietechniek als sponsor op de achterkant van de ledenpas vermeld en heeft onze voorzitter Albert Bleijenberg en secretaris Piet Bleeker de eerste ledenpas samen met een bloemetje aan Remko Bosma van Wouda Installatietechniek overhandigt. Alle leden hebben inmiddels de nieuwe lidmaatschapskaarten samen met de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering die dit jaar in de Open Hof zal worden gehouden per post ontvangen.

Als IJsclub Dronten is het bestuur natuurlijk alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de natuurijsbaan voor de komende winter. Vanwege de Corona maatregelen wordt er organisatorisch wel het een en ander gevraagd van het bestuur en wij hopen alles zo te kunnen organiseren dat mochten we ijs en weder dienende open kunnen, wij in elk geval onze leden toegang kunnen bieden op onze ijsbaan.

Op dit momenten weten wij nog niet hoeveel mensen er straks op onze natuurijsbaan terecht kunnen, dat zal onder andere afhankelijk zijn van het aantal vierkante meters beschikbaar ijs en de dan geldende Corona maatregelen. Bij beperkte aantallen toegestane bezoekers zullen eerst enkel de leden van de IJsclub Dronten toegang krijgen tot de ijsbaan. Omdat met het nieuwe toegangssysteem voor leden kan worden bijgehouden wie er allemaal wanneer op de ijsbaan is geweest, kan er ook worden voldaan aan een eventuele registratieplicht voor het bron en contact onderzoek van de GGD. Inwoners van Dronten en omstreken die geen lid zijn van de IJsclub Dronten zullen er rekening mee moeten houden dat zij dit jaar niet op de natuurijsbaan terecht kunnen. Diegene die nog lid willen worden kunnen zich nog tot 1 december aanmelden bij de IJsclub Dronten om nog voor het lage tarief lid te worden, na 1 december geldt weer het hoge wintertarief.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Cheque ontvangen van de Rabo ClubSupport

Als bestuur van de IJsclub Dronten zijn wij enorm blij met de cheque met het prachtige bedrag van € 1392,32 die wij afgelopen week hebben ontvangen van de Rabobank Flevoland omdat wij mee hebben gedaan met de Rabo Clubsupport actie. De CV ketel van ons clubgebouw was hard aan vervanging toe en met dit prachtige bedrag hebben we dit nu ook kunnen realiseren. Hierdoor kunnen wij niet alleen alle schaatsers straks weer een warme kantine bieden, maar ook de bezoekers van het Toon Hermans Huis die gebruik maakt van ons clubgebouw.
Allemaal heel erg bedankt voor jullie stem!

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

IJsclub Dronten doet mee aan Rabo Clubsupport

De IJsclub Dronten doet ook dit jaar weer mee aan de Rabo Clubsupport om zo een beetje extra ondersteuning te krijgen. Dit jaar willen we het geld gaan gebruiken voor een nieuwe combi ketel. Het clubhuis van de IJsclub Dronten wordt ook gebruikt door het plaatselijke Toon Hermans Huis. Verwarming is ook voor deze doelgroep, in de herfst en in de winter van belang. De huidige combi ketel, draait op propaangas, en is hard aan vervanging toe. Warmwatervoorziening is niet meer beschikbaar en reparatie blijkt niet meer mogelijk.

Bent u lid van de Rabobank geef ons dan ook 1 of 2 van uw stemmen en help daarmee niet alleen de IJsclub Dronten maar ook meteen het Toon Hermans Huis.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Leden IJsclub Dronten en IJsclub Swifterbant gratis schaatsen bij Leisure World

Omdat in deze te zachte winter een natuurijsperiode achterwege is gebleven willen de besturen van de IJsclub Dronten en IJsclub Swifterbant haar leden in het kader van de ijsgarantie een middag gratis schaatsen aanbieden op de prachtige overdekte kunstijsbaan Leisure World in Dronten. De leden van de 2 ijsclubs uit Flevoland kunnen zaterdagmiddag 7 maart a.s. tussen 13.00 uur en 14.30 uur op vertoon van de lidmaatschapskaart gratis naar binnen. Daar kan men de hele middag heerlijk schaatsen op de 400 meter baan en op de binnenbaan van de Dronter kunstijsbaan. Hierbij gelden wel de huisregels van Leisure World wat onder andere inhoudt dat kunst- en ijshockeyschaatsen alleen op de binnenbaan zijn toegestaan. Indien men een gezinskaart heeft, is deze ook voor beide ouders geldig en dienen zich dan gelijktijdig te melden bij de entree van Leisure World.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Algemene Ledenvergadering 2019

Maandag 9 december om 20.00 uur is er weer onze  jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Wij hopen dat we veel leden die meer over de IJsclub Dronten willen weten of willen meehelpen, te mogen verwelkomen in ons clubgebouw aan de Eskimolaan 1 in Dronten. De agenda voor deze vergadering is hier te vinden.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

De pomp staat weer aan voor water op de baan

Vanochtend vroeg in de kou zijn de vrijwilligers van de IJsbaan Dronten weer aan de slag gegaan om het winterseizoen op te starten. De pomp staat weer aan en het water klettert de ijsbaan op. Dit jaar zullen we het waterpeil op de ijsbaan in stapjes verhogen zodat de grond zich rustig gaat verzadigen en eventuele droogtescheuren weer dichttrekken.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Steun IJsclub Dronten tijdens de Rabo ClubSupport

Bent u lid van Rabobank Flevoland? Dan zou het fantastisch zijn als u en uw familie, vrienden en kennissen hun stem geven aan IJsclub Dronten tijdens de Rabo ClubSupport. Met het geld wat wij daar weer uit kunnen ontvangen zullen wij deze keer besteden aan het moderniseren van onze ledenadministratie. Het jaarlijks rondsturen van de lidmaatschapskaarten is een grote kostenpost en daarvoor zoeken wij nu een alternatief zodat we onze lage lidmaatschapsprijs kunnen handhaven. Meer informatie over de Rabo ClubSupport vindt u op https://www.rabo-clubsupport.nl/flevoland/stemmen

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Leden genieten van “ijsgarantie” in Leisure World

De leden van de IJsclubs Dronten  en Swifterbant hebben afgelopen zaterdag gebruik kunnen maken van de ijsgarantie die de besturen van de beide ijsclubs hebben gegeven voor deze winterperiode. Ongeveer 70 leden van  de IJsclub Dronten hebben hiervan gebruikt gemaakt en ongeveer 50 leden van de IJsclub Swifterbant.

Met in totaal ongeveer 120 schaatsliefhebbers was het dan ook gezellig op de ijsvloer van Leisure World. Voor het volgende seizoen hopen we natuurlijk dat er weer geschaatst kan worden op onze eigen ijsbaan.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Leden IJsclub Dronten en IJsclub Swifterbant gratis schaatsen bij Leisure World

Helaas was deze winter net niet streng genoeg om onze natuurijsbaan open te kunnen doen en daarom willen de besturen van de IJsclub Dronten en IJsclub Swifterbant haar leden in het kader van de ijsgarantie een middag gratis schaatsen aanbieden op de prachtige overdekte kunstijsbaan Leisure World in Dronten. De leden van de beide ijsclubs kunnen zaterdagmiddag 9 maart a.s. tussen 13.00 uur en 14.30 uur op vertoon van hun lidmaatschapskaart gratis naar binnen. Daar kan men tot 16.00 heerlijk schaatsen op de 400 meter baan en op de binnenbaan van de Dronter kunstijsbaan. Hierbij gelden wel de huisregels van Leisure World wat onder andere inhoudt dat kunst- en ijshockeyschaatsen alleen op de binnenbaan zijn toegestaan. Indien men een gezinskaart heeft, is deze ook voor beide ouders geldig en men dient zich dan gelijktijdig te melden bij de kassa van Leisure World.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen